choroby

Wielka rola hipoterapii w terapii poprowadzonej u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.

koń
Author: Timur Schmidt
Source: http://www.flickr.com
Istnieje sporo metod rehabilitacji za pomocą których można pomóc ludziom borykającym się z chorobami narządu ruchu. Coraz częściej natomiast da się spostrzec, że odchodzi się od standardowego leczenia środkami farmakologicznymi albo także jedynie od ćwiczeń ruchowych kosztem w większej mierze nowoczesnych działań, jakie to także dają sporo dobrych efektów. Jedną z tych form będzie przykładowo hipoterapia.