długi

Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie zaległych należności.

Gotówka
Author: Håkan Dahlström
Source: http://www.flickr.com
Bardzo często firmy, które domagają się od swoich partnerów biznesowych zapłacenia nieterminowych płatności, starają się to zrobić we własnym zakresie. Najpierw wysyłają monit i wysyłają do kontrahentów wezwania do zapłaty, ale jeżeli działania te nie dają oczekiwanego rezultatu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie przeterminowanych należności.