Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie zaległych należności.

Często się zdarza, że firmy, które domagają się od swoich klientów zapłacenia zaległych należności, chcą to zrobić na własną rękę. Początkowo stosują monit i kierują do kontrahentów wezwania do zapłaty, ale gdy wszystkie te działania nie dają pożądanego efektu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie przeterminowanych należności.

Pracownicy firmy windykacyjnej
Author: Neil Cummings
Source: http://www.flickr.com
Czasem zdarza się, że sprzedają im całą zaległość za część całej kwoty, by po prostu pozbyć się kłopotu i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wówczas dług przejmuje firma windykacyjna - dodatkowe informacje o polecanej firmie windykacyjnej. Ogólnie wiadomo, iż firmy windykacyjne powinny stosować się do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, które dookreślają ich działania i są inne od postępowań komorniczych. Firma (rozwinięcie tematu cortonbau.pl) windykacyjna musi na początku wskazać kwotę należności w sporządzonym w tym celu dokumencie wysyłanym do dłużnika i wzywającym go do uregulowania zadłużenia. Dokument ten wyznacza także okres, za który firma (strona firmy CENTIMA Wrocław < przejdź na naszą stronę tę zakładkę) domaga się zapłaty zaległości.

Standardowy okres windykacji polubownej trwa do dwa tygodnie, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeżeli to nie przynosi rezultatu, wprowadza się cechy windykacji twardej. Niestety sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja zaległych należności jest niezbędna do tego, żeby każda firma bez kłopotów mogła prowadzić działalność gospodarczą. Domaganie się zapłaty zaległych faktur nie jest czymś komfortowym, zwłaszcza gdy drugi człowiek nie jest chętny do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą na czas przelewać wypłaty personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, dlatego zapłata za nią jest po prostu czymś naturalnym.Bilon
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
W dodatku, nieopłacenie faktur za zobowiązania finansowe wobec firm w dużej skali może prędzej czy później przynieść dołek finansowy danej firmy. W takiej sytuacji „sprzedanie” należności, na które czekamy, firmie windykacyjnej jest korzystne, bo od razu firma może obracać należnymi jej finansami, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia. Firma będzie mogła również zamknąć swoje księgi rachunkowe i zapomnieć o całej sprawie, a ściąganiem należności zajmuje się wówczas tylko firma windykacyjna. Nie od dziś wiadomo, że każdy klient i biznesmen musi wypełniać zobowiązania, nie zważając na to, czy jest to spłata dużej raty kredytu czy rata za jakiś mały przedmiot. Firma, która sprzedała nam usługęlub produkt, już wywiązała się ze swej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, działamy zupełnie odwrotnie.