Utylizacja

Utylizacja śmieci musi być dobrze zorganizowana

śmieci
Author: PEKA
Source: PEKA
Ponieważ wytwarzamy coraz więcej śmieci, to należy je eliminować w taki sposób, byśmy nie byli nimi przysypani. Dlatego tak istotne są wszelkie ustawy i pisma określające, w jaki sposób ma się dziać utylizacja śmieci, tak by były one odbierane w odpowiednim czasie i by docierały do oznaczonego miejsca.